ERP Implementatie

NATO

Uitdaging 

NATO HQ initieerde een initiatief om verouderde, niet geïntegreerde legacy applicaties te vervangen door een geïntegreerd ERP-systeem met het oog op de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van haar bedrijfsprocessen op het gebied van Finance, Budgeting, Procurement en Human Resources.

 

Project aanpak

Frans Beckers, ARCH partner, begeleidde NATO in het opstellen van een ERP release planning, de ontwikkeling van de ERP strategie, de implementatie aanpak, de selectie van de Systeem Integrator en het dagelijkse management van  het ERP project. De belangrijkste focus was om een ambitieus, maar realistisch en voorspelbaar ERP programma op te leveren, gebruik makend van een implementatie aanpak waarbij functionele vereisten gekoppeld werden aan de standaard ERP functionaliteiten en waarbij voldoende aandacht besteed werd aan de ERP configuratie, testen, trainen en begeleiden van de eindgebruikers. Een fundamentele analyse van de eindgebruikers, een doorgedreven business impact analyse en de creatie van een sterk NATO business proces en change coördinatornetwerk waren de  onderscheidende factoren voor het welslagen van dit project.

 

Resultaat

Het project werd succesvol opgeleverd, mede door de harmonisatie en stroomlijning van de bedrijfsprocessen en functionaliteiten, gebruik makend van de "Out of the Box" functionaliteiten van het ERP pakket en een doeltreffend project en change management.

Hierdoor werd een “vanilla” ERP implementatie mogelijk en werd de noodzaak tot aanpassingen aan het ERP system tot een minimum beperkt. Het project werd volgens de vooropgestelde planning en binnen het goedgekeurde budget opgeleverd en ongeveer 1.200 NATO eindgebruikers voeren momenteel hun dagelijkse business transacties uit, gebruik makend van Oracle EBS. 

Contact

Neem contact op met
op
0032 475 61 14 62
Personeelsbehoeftenplan
Agentschap Onroerend Erfgoed
Veranderingsmanagement bij fusie van brandweerkorpsen
Hulpverleningszone 1 - West-Vlaanderen
Program Management - Digitale transformatie
Federale Politie
Verbeterde prestatieregistratie
De Scheepvaart
Wendbare en doelgerichte ontwikkelomgeving
VDAB

Overzicht van klanten

Elk transitietraject dat we mee realiseren is uniek. Onze klanten zijn dat ook. Door onze persoonlijke manier van werken en onze passie, maar ook omdat we waar nodig klantspecifieke oplossingen verkiezen boven ‘makkelijke’ standaardmethoden, ontstaat wederzijds vertrouwen. Nodig om het gezamenlijk doel te realiseren.

Dit vertrouwen maakt dat we met plezier voor volgende klanten mochten werken:

 

Optimalisatie van de organisatie en de processen (in vergelijking met concurrenten)
Audit voor contractbeheer van exploitanten
Reorganisatie van de IT-organisatie: visie, strategie, processen
Vastleggen nieuwe IT strategie, meer gericht op de behoeften vanuit de business
De Lijn van de toekomst: reorganisatie van ondersteunende diensten en herpositionering van provinciale entiteiten
Integratie Non-food business: synergiën realiseren rond Dreamland, Dreambaby en Collishop via een matrix-organisatie
Individual Change Readiness Survey en training van 300 kaderleden om anders te gaan werken
Stroomlijnen van de organisatie
Opleiding en coaching omtrent project management-werking gebaseerd op PMBok
Krachtveldanalyse bij de integratie van de nieuwe bevoegdheden n.a.v. de zesde staatshervorming
Ondersteuning bij uitbouw van internationaal kantorennetwerk
Geven van strategische workshop en bijhorende trainingen
Begeleiding herziening HR-omgeving: strategie, dienstenportfolio, organisatie en processen, systemen
Diverse advies, studies en business cases voor o.a. Hastus, abonnementendienst, mobile ticketing, inrichting stelplaatsen
ERP Selectie en begeleiding implementatie
Uitwerken en change begeleiding nieuwe IT-strategie (BoostIT)
Begeleiding van de integratie van verschillende acquisities (IT, finance, ...)
Begeleiding bij aligneren van productaanbod