Verbeterde prestatieregistratie

De Scheepvaart

Uitdaging

Bij De Scheepvaart werden voorheen de diverse prestaties volledig manueel verwerkt. Tussen de sluis, waar het werk geleverd werd, en de boekhouding moesten bepaalde gegevens tot vier keer toe heringegeven worden. Met verhoogd risico op fouten en tijdverlies tot gevolg. Echter, voorheen heeft er lang weerstand bestaan tegen de invoering van een nieuw systeem.

Projectaanpak

Om de invoering van een nieuw systeem voor prestatieregistratie te doen slagen, pakte ARCH het veranderingstraject sterk pragmatisch aan. Van bij de start werden alle medewerkers van de personeelsdienst, de sluizen en de magazijnen betrokken bij het project. De introductie van de ‘Agile’ werkmethode leidde tot snelle resultaten.

ARCH vervulde achtereenvolgens de rol van coach, project manager, stakeholder manager en volgde het opstellen van de functionele specificaties op. Gedurende het hele traject werd ook extra veel aandacht besteed aan de weerstand tegen de verandering en aan het bewaken van het gewenste resultaat.

Resultaat

Alle registraties gebeuren voortaan elektronisch in een softwarepakket dat die gegevens meteen doorstuurt naar de boekhouding. Niet alleen verloopt de registratie nu foutloos en snel, ze wordt ook uniform bijgehouden doorheen de hele organisatie.

De Scheepvaart is een decretaal opgerichte vennootschap van publiek recht die binnenschippers ondersteunt. Dat doet de organisatie met een team van 600 ingenieurs, sluiswachters, onderhoudspersoneel, administratieve mensen en commerciële medewerkers.

Contact

Neem contact op met
op
+32 475 61 75 23
Program Management - Digitale transformatie
Federale Politie
De Watergroep verhuist hoofdkantoor
De Watergroep
Invoering van nieuwe ERP
Collivery (Solucious)
Personeelsbehoeftenplan
Agentschap Onroerend Erfgoed
Carve out van IT omgeving
ENI (Distrigas)

Overzicht van klanten

Elk transitietraject dat we mee realiseren is uniek. Onze klanten zijn dat ook. Door onze persoonlijke manier van werken en onze passie, maar ook omdat we waar nodig klantspecifieke oplossingen verkiezen boven ‘makkelijke’ standaardmethoden, ontstaat wederzijds vertrouwen. Nodig om het gezamenlijk doel te realiseren.

Dit vertrouwen maakt dat we met plezier voor volgende klanten mochten werken:

 

Optimalisatie van de organisatie
Project management voor verschillende IT-gerelateerde projecten
Analyse van en optimalisatie van distributieproces
Begeleiding van verhuis naar nieuw gebouw
Business case en programma management voor opzet van een klantencontactcenter
Sociaal secretariaat van havenarbeiders: processen beschrijven en optimaliseren
Change management in het kader van de implementatie van CRM systeem voor de loketten van de stad Antwerpen
Reorganisatie naar aanleiding van de fusie HDP en Partena
Opzetten project management office voor IT infrastructuurprojecten
Project management voor infrastructuurprojecten in EMEA
Studie rond samenwerking van verschillende waterbeheerders Seine Schelde Rijn
Optimalisatie van finance controlling in IT EMEA (n.a.v. SAP implementatie)
Sales management voor dienstenpakket van Ardatis naar overheidsklanten
Afsplitsing van Distrigas uit Fluxys en Electrabel: opzet HR, Finance, ICT en Training organisatie
Project- en programma management
Uitvoeren van een ‘Strategic improvement programme' (SIP)