Wendbare en doelgerichte ontwikkelomgeving

VDAB

Uitdagingen

VDAB wilde zijn ontwikkelingsomgeving ‘Agile’ maken, en ‘Scrum’ methodieken introduceren. Bovendien moest de kloof tussen business en IT verder gedicht worden, zodat de nieuwe applicaties beter zouden aansluiten bij de noden van de mensen in het veld.

Projectaanpak

ARCH is voor dit project opgetreden als coach van de IT-Portfoliomanager – de tweedelijnsverantwoordelijke van het softwareontwikkelingsteam bij VDAB. ARCH focuste zich van bij de start op de doelstellingen van VDAB, maar moest onderweg ook enkele extra hindernissen nemen:

  • Het ‘Agile’ begrip was voor veel teams helemaal nieuw.
  • De ‘Scrum’ methodiek bleek voor kleinere teams niet geschikt. Bovendien is Scrum zodanig team-centric dat er minder focus ligt op de brede context van de gehele organisatie.
  • Het dichterbij brengen van business en IT mocht niet leiden tot een achteruitstelling van andere projecten.

Resultaat

Vandaag werken alle ontwikkelteams ‘Agile’, en gebruiken hiervoor Scrum of Kanban technieken. VDAB is verder geëvolueerd als een flexibele organisatie met een permanent verbeteringsbeleid. Teams gebruiken hun tools nu uniform en enkele organisatorische aanpassingen laten toe om voortaan meer feature-based te werken in plaats van team-based.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding wil vraag en aanbod op de arbeidsmarkt actief dichter bij elkaar brengen. Ze organiseert ook opleidingen, job coaching en loopbaanbegeleiding. Van de 5.000 medewerkers zijn er ongeveer 60 actief binnen de strategische IT-cel voor software ontwikkeling.

Contact

Neem contact op met
op
+32 475 61 75 23
Carve out van IT omgeving
ENI (Distrigas)
Verbeterde prestatieregistratie
De Scheepvaart
Invoering van nieuwe ERP
Collivery (Solucious)
De Watergroep verhuist hoofdkantoor
De Watergroep
Veranderingsmanagement bij fusie van brandweerkorpsen
Hulpverleningszone 1 - West-Vlaanderen

Overzicht van klanten

Elk transitietraject dat we mee realiseren is uniek. Onze klanten zijn dat ook. Door onze persoonlijke manier van werken en onze passie, maar ook omdat we waar nodig klantspecifieke oplossingen verkiezen boven ‘makkelijke’ standaardmethoden, ontstaat wederzijds vertrouwen. Nodig om het gezamenlijk doel te realiseren.

Dit vertrouwen maakt dat we met plezier voor volgende klanten mochten werken:

 

Studie voor optimalisatie van magazijnen • Trainingen rond projectmatig werken
Haalbaarheidsstudie voor de integratie ondersteunende diensten n.a.v. fusie hogescholen
Krachtveldanalyse ter voorbereiding van een structureel verbeteringsplan
Begeleiding van de dienst Samenlevingsopbouw (organisatiemodel, functiebeschrijvingen)
Procesoptimalisatie en verbetering van de werking van het directieteam
Reorganisatie van het technical support center
Change management bij overgang (IT en organisatie) naar nieuwe nieuwsstudio
Uitwerken van functiebeschrijvingen en bijhorende inschaling
Begeleiding en project management bij verhuis en nieuwe manier van werken
Kadercontract voor: Project management • Program management • Change Management
Ondersteuning bij het aligneren van IT en de business
Leveren van specifieke competenties
Bijstaan ICT Mgr bij opzetten PMO en voeren van ad hoc project management
Begeleiding van opzetten van Call Center
Fusie van IT met Procesafdeling
Invoering van diverse project methodologieën
Opzet van Benelux HR-organisatie • Opzet van Europees financial shared service center