Een allesomvattende benadering

Een allesomvattende benadering van veranderingsmomenten

Elke organisatie kent cruciale momenten van verandering. Ten gevolge van nieuwe technologie of een organisatiewijziging. Of bij de implementatie van een aangepaste bedrijfsstrategie.
Het is in die situaties, dat ARCH als ‘trusted advisor’ helpt bij :

  • Veranderingsbeheer : om het draagvlak te creëren waarop uw transitie duurzaam kan slagen en verankerd wordt in het gedrag van de organisatie. Vertrekkende vanuit het scherp stellen en tastbaar maken van de strategische focus om zo de transitiekoers uit te zetten. Waar nodig, wordt de organisatie aangepast om er de competenties en mechanismen voor toekomstige sturing en controle in op te nemen. Hierbij vragen de bedrijfscultuur en ‘human capital management’ niet zelden bijzondere aandacht;
  • Performantieverbetering : om de hefbomen te stimuleren die bijdragen tot het behalen van strategische doelstellingen en wendbaar maken van uw bedrijfsvoering voor toekomstige uitdagingen. Dit houdt ondermeer in : het stroomlijnen van processen, rapportering in lijn brengen met het veranderings-doel en IT en business op elkaar afstemmen. Soms wordt ook de ‘governance’ structuur doorgelicht om de juiste dynamiek te brengen in de besluitvorming;
  • Program- en Project Management : om niet alleen efficiënt met mensen en middelen op te gaan, maar ook om structuur te scheppen en klare opvolging mogelijk te maken.

 

ARCH kent de ‘kunst’ om u te begeleiden doorheen de 3 fases van het realiseren van verandering :

Het belangrijke vertrekpunt is ‘OVERTUIGEN’, meer bepaald :

  • Bewust maken dat er verandering op til is en binnen welke context;
  • Begrijpen dat deze verandering impact zal hebben;
  • Willen dat de voordelen van deze verandering worden gehaald. Dit vereist natuurlijk dat ze duidelijk én voldoende zijn;

Een transitie houdt veel ‘VOORBEREIDEN’ in :

  • Processen en systemen worden aangepast, met vaak een andere manier van werken en nieuwe taken voor de mensen tot gevolg;
  • Dit vergt leiderschap, betrokkenheid, communicatie en on-the-job coaching en training. Een gedegen project en change management, gedreven door veel empathie, inhoudelijke kennis en de nodige ervaring, ondersteunt dit;

Eens de resultaten in zicht zijn komt het er op aan te ‘VOLHARDEN’:

  • De verbeteringen en veranderingen worden stelselmatig opgevolgd en verankerd in het gedrag van mensen, in processen, werkwijzen en rappotering.