Hefbomen bij transitie

Hefbomen bij transitie.

Resultaten behalen in een continu veranderende context en markt, dat is dé uitdaging voor bedrijven. En liefst snel en flexibel, om zo het gewenste competitieve voordeel te behouden. Omgaan met deze veranderingen hoort erbij. Toch zijn de resultaten in de praktijk vaak later dan verwacht of zelfs helemaal niet. ARCH wil naast tijdige resultaten, ook resultaten die blijvend zijn.

Er zijn 4 hefbomen waar we u in elke transitieproces bij kunnen ondersteunen : actief en preventief, steeds met blijvend resultaat:

Structuur

Om de transitie in goede banen te leiden, zetten we de nodige op-maat-structuur uit om het veranderingsproject te managen. We creëren een leidend verbond van alle betrokkenen die samen zullen zorgen voor een integrale aanvaarding en verankering binnen de organisatie.

Methoden

Als cruciale hefboom naast de traditionele technieken zoals Business Analysis, Business Performance Management en Project Management, passen we specifieke change management methoden toe. Het gaat daarbij niet alleen om meten en waar nodig bijsturen van het veranderingsproces, maar ook om de “menselijke” aspecten zoals ‘Overtuigen’, ‘Voorbereiden’ en ‘Volharden’.

Context

De context behelst zowel externe als interne factoren. Intern wordt er gekeken naar de samenhang van de verschillende organisatieniveaus, de bedrijfscultuur en beslissingsstromen die samen de organisatie tot een levend en dynamisch geheel maken. Deze factoren kunnen een bevorderende maar ook belemmerende invloed hebben op het veranderingstraject en het draagvlak. Het komt er dus op aan ze juist op elkaar te laten inspelen.

Mensen

Mensen zijn het hart van een bedrijf. Ze maken of breken een verandering en bepalen dus in sterke mate of de resultaten al dan niet worden behaald én duurzaam zijn. We begeleiden mensen als individu en als team op het vlak van veranderingsbereidheid en –capaciteit, en coachen hen waar nodig naar sterker leiderschap. Het doel is mensen weerbaarder en wendbaarder te maken zodat de organisatie veerkrachtig kan omspringen met toekomstige uitdagingen.