Nieuws

ARCH makes change happen with i-Police.
20 June 2022
Sinds begin januari is het digitaal transformatieproject i-Police van start gegaan bij de Belgische politie. Het project houdt een digitale revolutie in, die bijna 300 miljoen euro kost en alle operationele taken van de politie digitaliseert. Zo'n revolutie vereist de nodige expertise op vlak van change management. ARCH is daarbij de geschikte partner om de verandering te laten gebeuren.
Hoe robuust is jouw organisatie?
07 April 2021

Een huis dat stormen wil trotseren, bouw je op stevige fundamenten. Dit geldt ook voor organisaties: ze moeten voldoende robuust zijn om ingrijpende veranderingen succesvol te doorstaan.

Een nieuw werkmodel voor de Ontmoetingscentra in Kortrijk
19 March 2021

In het kader van een algemeen integratieproces van autonome gemeentebedrijven en vzw’s, besliste het stadsbestuur van Kortrijk om ook de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk te integreren in de stadsstructuur.

ARCH is de nieuwe partner van SMALS voor Strategie & Organisatie projecten
05 June 2018

SMALS heeft ARCH geselecteerd, om voor een periode van 4 jaar, binnen de raamovereenkomst Strategie & Organisatie (BB-001.014/2017), adviesopdrachten te verstrekken voor organisaties in de sociale zekerheid, federale overheden, agentschappen e

ARCH versterkt aanbod voor lokale besturen
22 May 2018

OCMW’s kantelen in. Gemeenten fusioneren. Zorgbedrijven worden opgericht. De rol van de provincies verandert. Politie- en hulpverleningszones optimaliseren hun werking. Een nieuwe beleidsperiode staat in de steigers.

ARCH wordt voor de 2de keer op rij voor 4 jaar een raamovereenkomst met Jobpunt Vlaanderen toegekend
15 June 2017

Jobpunt Vlaanderen heeft ARCH opnieuw de hoogste score toegekend in de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking inzake het uitvoeren van opdrachten in verband met organisatieoptimalisatie en veranderingsmanagement.

ARCH versterkt zich door overname EUROGROUP CONSULTING Belgium
03 April 2015

Als toonaangevend onafhankelijke consultingfirma, legt ARCH zich toe op het begeleiden van organisatie-, business-, en IT-transitiestrajecten, bij middelgrote en grote bedrijven en organisaties in verscheidene sectoren.

ARCH versterkt zich met 2 nieuwe partners
03 November 2014

ARCH groeit verder en verwelkomt twee nieuwe partners. Daarmee kiest ARCH resoluut voor senioriteit en maturiteit om zijn marktpositie als ‘trusted advisor’ in de begeleiding van complexe transities verder te versterken.

De leidinggevende in de verandering: change driver of change inhibitor?
03 November 2014

Onze wereld verandert niet alleen snel. Ze verandert ook ingrijpend. Individuen, organisaties, overheden, ... iedereen moet mee. Dat is niet evident. Logisch dus, dat we op zo’n moment naar onze leiders kijken.

Pages