De leidinggevende in de verandering: change driver of change inhibitor?

03 November 2014

Onze wereld verandert niet alleen snel. Ze verandert ook ingrijpend. Individuen, organisaties, overheden, ... iedereen moet mee. Dat is niet evident. Logisch dus, dat we op zo’n moment naar onze leiders kijken. En dat we van hen verwachten dat ze ook goede change managers zijn.

Maar net daar wringt het schoentje. Niet elke CEO is zélf zo tuk op verandering. Niet alle leiders zijn rationele wezens (dat toont M.F. Kets De Vries uitvoerig aan). En vaker dan verwacht zijn het net leidinggevenden die transities in de weg staan.

Be the change you wish to see

Verandering loopt vaak mis bij de leidinggevenden die de verandering moeten faciliteren. Dat heeft een dubbele reden:

Veel leidinggevenden staan boven de verandering. Daar kunnen ze niet altijd zelf aan doen: hun plaats in de organisatie dwingt hen om high-level te blijven en afstand te houden. Maar wie veraf staat van de transitie die onherroepelijk plaatsvindt, kan onmogelijk de reële impact ervan ten volle begrijpen. En dan is cynisme bij de medewerker een logisch gevolg.

Daarbovenop kampen veel leidinggevenden met een gebrek aan zelfinzicht. Nochtans is dat cruciaal als je van de ene naar de andere belangrijke meeting holt. Een leidinggevende die niet weet wat hij goed en (vooral) niet goed kan, neemt foute beslissingen. Om M. K. De Vries te parafraseren: wie geen zicht heeft op zijn innerlijk theater, dreigt een narcistisch leider te worden.

Die dubbele tekortkoming bij veel leidinggevenden is nefast. Want wie leiding geeft in voortdurend veranderende omgevingen moet eerst leiding kunnen geven aan zichzelf.

Contact

Neem contact op met
op
+32 477 34 72 61