Veranderen en verankeren

15 Oktober 2014

Het lijkt soms of iedereen een mening heeft over verandering. Einstein zei bijvoorbeeld: ‘We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them’. En Darwin wist: ‘It is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage change’.

Verandering is universeel en van alle tijden. En toch hebben we het er moeilijk mee. Mensen veranderen niet graag. Tene quod bene, weet u wel.

Veranderen moet en zal

We mogen gerust conservatief zijn. Zolang we beseffen dat verandering soms gewoon moet. Omwille van externe omstandigheden bijvoorbeeld. Of omwille van de markt. Of omdat we zélf eerst of nieuw willen zijn.

Die externe en interne factoren voor verandering volgen elkaar steeds sneller op. En dus is willen veranderen niet meer genoeg. We moeten ook kunnen veranderen. We moeten er goed in worden. Want bedrijven die snel kunnen schakelen, boeken in deze veranderende wereld het meeste succes.

Veranderen kan

Kijk naar de zesde staatshervorming. Een perfect voorbeeld van een extern opgelegde verandering. Bedrijven en overheden moeten zich aanpassen. Dat zal nog wel lukken als het op technologie en op structuren aankomt. Maar wat met de mensen? Worden zij hinderpalen of ambassadeurs voor die verandering? Stuwen zij uw bedrijf vooruit? Of maken ze elke koerswending onmogelijk?

Het goede nieuws is dat verandering niets nieuws is. Alles stroomt – ook dat is een beroemd citaat. En door de jaren hebben veranderingsspecialisten heel wat methodologieën ontwikkeld om verandering te kanaliseren en te doen werken. Aan u om ze te gebruiken. Zodat veranderen deel wordt van uw bedrijfscultuur. En u zegeviert in de Darwiniaanse struggle for life.

Contact

Neem contact op met
op
+32 477 34 72 61