Veranderingsaanpak op maat

Aanpak afgestemd op uw behoeften

Maatwerk is de logica. We stemmen onze aanpak af op uw behoeften. We gebruiken de courante methodieken van project management, aangevuld met een geïntegreerd veranderingsplan dat uit vier fases bestaat. Naast rationele aspecten – zoals budget, planning, reikwijdte, kwaliteit – houden we ook rekening met emotionele zoals aanvaarding en weerstand.
 

Fase ‘Afbakenen & oriënteren’

We schatten de omvang van de verandering in, en het vermogen van de organisatie om die verandering te realiseren. We identificeren mogelijke aandachtspunten, geven aan waar u nu staat en helpen realistische en optimale objectieven vast te leggen. We starten ook al met het creëren van een zo ruim mogelijk draagvlak voor de verandering.

Fase ‘Ontwerpen & plannen’

Hierin zetten we de elementen nodig om het veranderingsproject te realiseren op. We stellen een veranderingsteam samen, voorzien instrumenten om de verandering te begeleiden, ze transparant en meetbaar te maken. Met het team maken we het allesomvattend veranderingsplan op, met ondermeer een projectplan, communicatieplan en trainingsplan.

Fase ‘Implementeren, evalueren & bijsturen’

We voeren als team samen het veranderingsplan uit en sturen bij waar nodig. Omdat transparantie zo belangrijk is, brengen tussentijdse rapporten de resultaten en effecten duidelijk in kaart. We geven een helder zicht op het individu, team en organisatie in dit veranderingsproces: van bewustwording naar aanvaarding. Zo kunnen we snel en proactief passende antwoorden bieden.

Fase ‘Vieren, afsluiten & overdragen’

Samen met het hele team "vieren" we de geboekte successen, en dragen we de verantwoordelijkheden finaal over. We identificeren leerpunten om veranderingsbereidheid en –capaciteit verder te verhogen. Zo kan de organisatie in de toekomst zelfstandig en beter omgaan met veranderingen.