Sprekende resultaten

Carve out van IT omgeving

ENI (Distrigas)
Naar aanleiding van de fusie tussen Suez en Gaz de France moest Distrigas volledig losgemaakt worden uit de Suez-groep. Dat impliceerde onder meer een migratie naar nieuwe IT-oplossingen die Distrigas onafhankelijk zouden maken van Electrabel en de carve out van bestaande oplossingen naar nieuwe ICT-partners.
De Watergroep verhuist hoofdkantoor
De Watergroep
Personeelsbehoeftenplan
Agentschap Onroerend Erfgoed
Program Management - Digitale transformatie
Federale Politie
Veranderingsmanagement bij fusie van brandweerkorpsen
Hulpverleningszone 1 - West-Vlaanderen
Verbeterde prestatieregistratie
De Scheepvaart

Overzicht van klanten

Elk transitietraject dat we mee realiseren is uniek. Onze klanten zijn dat ook. Door onze persoonlijke manier van werken en onze passie, maar ook omdat we waar nodig klantspecifieke oplossingen verkiezen boven ‘makkelijke’ standaardmethoden, ontstaat wederzijds vertrouwen. Nodig om het gezamenlijk doel te realiseren.

Dit vertrouwen maakt dat we met plezier voor volgende klanten mochten werken:

 

Begeleiding van de uitbouw van competence management • Ontwikkeling van een IT strategie
Stroomlijning van de organisatie
Sociaal secretariaat van havenarbeiders: processen beschrijven en optimaliseren
Doorlichting van ICT department en verhoging van performantie
Begeleiding budget cyclus
Change management bij overgang (IT en organisatie) naar nieuwe nieuwsstudio
Leveren van specifieke competenties
Begeleiding van de logistiek & warehousing, supply chain optimalisatie
Project management van implementatie van ticketing systeem in Zweden
Sales management voor dienstenpakket van Ardatis naar overheidsklanten
Verhogen van de verkoopsperformantie (processen, organisatie, sales coaching)
Opstarten Beneluxorgansiatie op basis van UK processen, systemen en organisatiemodel
Invoering van diverse project methodologieën
Procesoptimalisatie en verbetering van de werking van het directieteam
Krachtveldanalyse bij de integratie van de nieuwe bevoegdheden n.a.v. de zesde staatshervorming