Organisaties die door een transitieproces gaan, moeten op een gestructureerde en geïntegreerde manier begeleid worden. Deze ondersteuning speelt zich af op twee domeinen. 

Voor het domein 'Klimaat en Mensen' zorgen we ervoor dat de organisatie en haar medewerkers bereid én geschikt zijn om te veranderen. We leren je organisatie veranderingen te begrijpen en hoe er positief mee om te gaan. 

Daarnaast  willen we met 'Structuren en Methodieken'  de organisatie op een gestructureerde, systematische en methodisch onderbouwde manier de kloof laten dichten tussen de bestaande en gewenste situatie. Hiervoor hanteren wij organisatie-, overleg- en uitvoeringsstructuren, methodieken en instrumenten die niet alleen analyserend maar ook implementatie bevorderend werken.

MENS & ORGANISATIE

Succesvolle strategie-implementatie vereist een high-performance organisatie. Wij analyseren de effectiviteit van de huidige organisatiestructuur en ondersteunen je bij het ontwerpen van een nieuwe, die voldoet aan de uitdagingen van jouw veranderende business of operating model.

Ontwerp high-performance organisaties

Leiderschap moet transformatiesucces versnellen. Voor leidinggevenden is het essentieel dat zij de omgeving waarin mensen opereren en de manieren waarop zij hun werk aanpakken en met elkaar omgaan, uitvoeren, vormgeven en beïnvloeden. Wij analyseren de leiderschapscapaciteiten van jouw organisatie en werken de nodige leiderschapsmodellen en ontwikkelingsdoelstellingen uit. Wij helpen jou en je managementteam om verder te groeien als "leiders in verandering".

Leiders ondersteunen bij verandering

Transformational capabilities binnen organisaties zijn de competenties die zij moeten versterken om transformationeel succes te bereiken - en daar te blijven. Wij identificeren de vereiste capaciteiten om een succesvolle en duurzame transformatie te garanderen. Wij passen een uitgebreide en systematische ontwikkelingsaanpak toe die jouw organisatie in staat stelt de transformatie uit te voeren en de voordelen ervan te behouden.

Capaciteiten opbouwen voor een succesvolle transformatie

Transformatiesucces vereist dat leiderschap harten en geesten wint, en zo werknemers inspireert om hun talenten en vaardigheden in te zetten in een gemeenschappelijke onderneming. Transformatie kan alleen slagen als leiders de voorwaarden scheppen voor werknemers om een zinvolle bijdrage te leveren. Leiders moeten een cultuur cultiveren die de visie, aspiraties, waarden en het unieke aanbod van hun organisatie bevestigt en versterkt.

Organisatiecultuur vormen

ONZE AANPAK OP MAAT

MET JOU CENTRAAL

Aanpak afgestemd op jouw behoeften

We stemmen onze aanpak af op jouw behoeften. We gebruiken de courante methodieken van projectmanagement, aangevuld met een geïntegreerd veranderingsplan dat uit vier fases bestaat. Naast rationele aspecten – zoals budget, planning, reikwijdte, kwaliteit – houden we ook rekening met emotionele factoren zoals aanvaarding en weerstand.

Lees meer over onze cases binnen de service line Mens & organisatie:

Benieuwd naar onze cases?

Onze
resultaten

Overtuigd van onze aanpak?

Contacteer Bert Van Daele voor een afspraak en samen bekijken we wat we voor jou kunnen betekenen.

Arch International NV

Belgicastraat 7 bus 2
B-1930 Zaventem

+32 (0)2 669 54 00
0463.606.748
RPR Brussel

VOLG ONS

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Nieuwsbrief

 Arch NV. All rights reserved. Cookie & Privacy Policy / Disclaimer

Design & development by Perfect Pixel