Privacyverklaring

 1. Voorwerp

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze contacten, zijnde prospecten, klanten alsook bezoekers van onze website, van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

De voorliggende privacyverklaring beschrijft de verschillende maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en/of diensten, en welke rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en/of klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten in navolging van nieuwe wettelijke bepalingen.

 1. Rechtmatigheid van de verwerking

Voor iedere verwerking van persoonsgegevens zullen wij ons baseren op één van de toegestane rechtsgronden van de AVG.

 1. Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens in volgende gevallen:

 • Spontane sollicitatie: u bezorgt ons uw CV via de website, via mail of via post. Deze gegevens zullen conform de wetgeving verwerkt worden in het sollicitanten- en personeelsbestand in het kader van mogelijke volgende doeleinden zoals:
  • Eventuele aanwerving
  • Opstellen van samenwerkingsakkoorden
  • Voeren van personeelsbeleid en administratie
  • Vorming en evaluatie
  • Voldoen aan sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen
  • Loonadministratie
  • Emailverkeer
    
 • Via het “Blijf op de hoogte” formulier: de door u bezorgde gegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van bestaande en toekomstige activiteiten van ARCH International NV en verbonden vennootschappen.
   
 • Via het “Contacteer ons” formulier: de door u bezorgde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de door u gestelde vraag te beantwoorden en eventueel op te volgen.
   
 • In het geval wij uw gegevens verkregen hebben bij de uitvoering van een opdracht zullen wij deze gegevens gebruiken om:
  • Te voldoen aan de uitvoering van de opdracht
  • U op de hoogte te houden via een nieuwsbrief van bestaande en toekomstige activiteiten.
    
 1. Cookies policy voor www.arch.partners

Websites kunnen gebruik maken van zogenaamde cookies: dit zijn kleine bestanden die door de websiteserver geplaatst worden via uw browser en die een tijdelijke of permanent karakter hebben. Deze bestanden kunnen het gebruik van een website vereenvoudigen en/of personaliseren.

Het al dan niet toestaan van het gebruik van cookies kan u via u browser aansturen, maar kan afhankelijk van de website leiden tot een verkeerd of niet-correct functioneren van de website.

Indien u meer wenst te weten omtrent het gebruik van cookies of hoe deze toe te staan of niet in functie van de door u gebruikte website, verwijzen wij naar www.allaboutcookies.org.

www.arch.partners maakt gebruik van volgende cookies nl. adaptive_image, has_js en googletagmanager. Deze cookies zijn puur technische cookies en bevatten geen persoonlijke data.

 1. Uw rechten als betrokkene

Als betrokken persoon kan u volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op toegang/inzage
 • Recht op verbetering
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • Recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Recht op gegevenswissing (RTBF of Right To Be Forgotten)
   

Deze rechten kan u uitoefenen middels een schrijven te richten:

 • Via e-mail: privacy@arch.partners
 • Per post: ARCH International N.V. Belgicastraat 7 bus 2 te 1930 Zaventem
   
 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegeven te voorkomen.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw gegevens worden verwerkt door ARCH International N.V. Belgicastraat 7 bus 2 te 1930 Zaventem. U kan ons contacteren via volgend e-mailadres privacy@arch.partners.

 1. Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 

 

Arch International NV

Belgicastraat 7 bus 2
B-1930 Zaventem

+32 (0)2 669 54 00
0463.606.748
RPR Brussel

VOLG ONS

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Nieuwsbrief

 Arch NV. All rights reserved. Cookie & Privacy Policy / Disclaimer

Design & development by Perfect Pixel