Een organisatie is in deze VUCA-tijden (Volatile, Uncertain, Complex & Ambigu) continu in ontwikkeling. Change kan daarom niet enkel meer als ‘project’ beschouwd worden, het is niet langer tijdelijk of afgebakend, maar inherent verbonden aan de operationele werking van een organisatie. Change management is daarnaast ook niet puur communicatiemanagement

Verandering, zeker wanneer ze ook succesvol en duurzaam moet zijn, gebeurt niet vanzelf en vergt inspanning. Dat staat vast. De Arch aanpak is daarom dynamisch: als trusted advisors waken we over de valkuilen en opportuniteiten die zich bij change voordoen. Dat vereist een innovatieve, creatieve aanpak, waarbij we niet slechts één methodologie aanwenden, maar gebruik maken van een breed gamma aan tools en methodieken, die we flexibel en op maat inzetten, afgestemd op de specifieke situatie en nood van de klant.

Effectief change management: wat houdt het in en welke zijn de valkuilen? In dit artikel proberen we in een notendop de belangrijkste do’s en dont’s in kaart te brengen.

Do's & Don'ts bij Change

DO’s:

  1. Creëer een duidelijke ‘case for change’

Een goede roadmap met duidelijke visie en strategie, doelstellingen, KPI’s, succescriteria (die ook achteraf gemeten worden aan de hand van concrete data) en een afgebakende scope, zorgen ervoor dat je nog vóór de eigenlijke change al een voorsprong inbouwt. De ‘case for change’ creëert draagvlak binnen je organisatie en zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting komen te staan. Je maakt duidelijk waarom de ​​verandering nodig is, wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat aanpakken en meten. Het is een heldere blueprint voor de toekomst van je organisatie. Flexibiliteit en creativiteit spelen hierbij een belangrijke rol: inspelen op onverwachte gebeurtenissen en het bijsturen van de blueprint waar nodig zijn van cruciaal belang.
 

  1. Communicatie is (zoals steeds…) key

Dat het belang van communicatie in elke organisatie groot is, hoeft geen verder betoog. Bij change management vormt communicatie de sleutel tot een succesvolle verandering. En nee, communicatie is geen ‘stap’ of ‘fase’ in het proces: communicatie loopt transversaal doorheen de volledige transformatie. Door regelmatig, helder en transparant te communiceren naar de verschillende stakeholders en doelgroepen toe, creëer je vertrouwen in het proces en de aanpak.  We schrikken er niet voor terug om eventuele uitdagingen en vraagstukken te benoemen en we betrekken medewerkers bij het vinden van oplossingen. Op die manier willen we bij Arch het verschil maken en leggen we het eigenaarschap van de verandering bij de organisatie. Onze trusted advisors beschikken daarbij over de nodige competenties om tot een juiste communicatie te komen. Luisteren en observeren zijn van primordiaal belang.
 

  1. Neem tijd voor ondersteuning en training

Medewerkers ervaren tijdens een verandertraject in mindere of meerdere mate een impact op hun dagelijkse manier van werken. Daarom is het belangrijk hen de juiste ondersteuning te bieden via seminaries, trainingen, individuele monitoring en mentoring. Ook digitale platformen en interactieve (online) opleidingen behoren tot de mogelijkheden. Wanneer medewerkers namelijk de nodige tools aangereikt krijgen om hun werk efficiënt uit te voeren, voelen ze zich meer comfortabel tijdens het veranderproces en kunnen sneller resultaten worden bereikt.

DON’Ts:

  1. De menselijke kant vergeten

Bij Arch staat de mens centraal in het verandertraject. Een digitaal transformatietraject, een strategische missie- en visie-oefening, een reorganisatie: het draait allemaal om mensen.  We benaderen verandering dus niet louter als afgebakend project: de projectmatige aanpak dient aangevuld te worden met een transformatieplan, zodat de verandering in de organisatie (en dus bij alle medewerkers!) verankerd en geborgen wordt. Elke medewerker kijkt naar verandering vanuit zijn of haar gewoontes, ervaring, kennis, beleving en perspectief. Als leider in verandering (zie ook punt 2!) bestaat de kunst erin om dat aanknopingspunt bij de medewerker te vinden om dan vanuit de ‘common ground’ de verandering waar te maken. Een uitstekende projectmanager met een vleugje empathie en een snuifje inlevingsvermogen: het profiel van onze trusted advisors!

 

  1. Het belang van leiderschap onderschatten

Wie ben je zelf als leider? Doe je aan authentiek leiderschap? Wat betekent dat? Hoe wordt een team in verandering best aangestuurd? Jezelf in vraag stellen. Dát is de spirit (en de absolute hoofdvoorwaarde) die leidt tot groei.

De invloed van leiderschap binnen de organisatie en binnen het verandertraject is van ongeziene orde. De leider zorgt voor draagvlak, visie en is onophoudelijk bezig de verandering te realiseren. En ook hier speelt het menselijke aspect een belangrijke rol: mensgericht leiderschap is een cruciale bouwsteen voor succesvol change management: sturen, ondersteunen en samenwerken zijn de belangrijkste ‘werk’woorden van onze trusted advisors.

 

  1. Weerstand vermijden

Hoe raar het ook klinkt, omarm weerstand! We weten intussen dat het niet opportuun is om de groep mensen die niet voor verandering openstaan pas op het laatst – wanneer er echt geen weg terug meer is – te betrekken. Rust scheppen, ruimte creëren, tijd geven. Medewerkers in weerstand moeten de kans krijgen om een (rouw)proces te doorlopen en moeten op z’n minst gehoord worden. En gehoord worden impliceert van de andere partij een luisterbereidheid. Mackay verwoordt het in zijn boek ‘The Good Listener’ als volgt: ‘Erosion is more effective than explosion, meaning we should focus on behaviour, not attitudes, seeking small changes, not large ones.’

En vier successen, hoe klein ze ook zijn!

Nood aan advies?

Heb je nood aan een trusted advisor of sparring partner bij het uittekenen van je strategie, de implementatie van nieuwe technologie of het begeleiden van je mensen in je organisatie? Neem dan gerust contact met Arch op. We bekijken graag wat we voor je kunnen betekenen.

Arch International NV

Belgicastraat 7 bus 2
B-1930 Zaventem

+32 (0)2 669 54 00
0463.606.748
RPR Brussel

VOLG ONS

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

Nieuwsbrief

 Arch NV. All rights reserved. Cookie & Privacy Policy / Disclaimer

Design & development by Perfect Pixel