Prestatiedialogen NMBS en Infrabel

De Belgische federale regering gaf afgelopen lente haar goedkeuring voor de zogenaamde ‘voorafgaande specificaties’ die het spoor vrijmaken voor onderhandelingen omtrent het sluiten van nieuwe beheerscontracten met de spoorbedrijven de NMBS en Infrabel.

Binnen haar bevoegdheid van de opvolging van deze beheerscontracten, wenst de FOD Mobiliteit en Vervoer, een grotere visibiliteit te krijgen op de werking van de spoorsector en de aanwending van de middelen die door de Staat ter beschikking worden gesteld.

Opzet van de opdracht

Arch heeft als extern consultancy bureau van de FOD Mobiliteit de opdracht gekregen om hen te begeleiden op volgende vlakken:

 1. Het opstellen van de structuur en proces van de performantiedialogen (“draaiboek”);
 2. Het aanreiken van templates;
 3. Het uitwerken van een communicatieplan tussen de betrokken partijen en naar stakeholders;
 4. Het aanreiken van oplossingen voor datadeling tussen de spoorbedrijven en de FOD;
 5. Het voorstellen van mechanismen voor incentivisering/ sanctionering.

 

Hoe deden we dat?

  Hiervoor heeft Arch intensieve besprekingen gehad met de betrokken spoorwegbedrijven, de FOD zelf, het kabinet en enkele belangrijke stakeholders om er voor te zorgen dat de finale voorstellen een breed mogelijk draagvlak zouden hebben. Deze voorstellen zullen opgenomen worden in de finale beheerscontracten tussen de overheid enerzijds en NMBS en Infrabel anderzijds.

   Het opzetten van de prestatiedialogen kan samengevat worden aan de hand van onderstaand denkschema van basiselementen die het proces en de werkingsprincipes vastleggen.

  Uiteraard zijn de prestatiedialogen uitgebreider dan deze korte samenvatting. Wil je er meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op. 

   

  Arch International NV

  Belgicastraat 7 bus 2
  B-1930 Zaventem

  +32 (0)2 669 54 00
  0463.606.748
  RPR Brussel

  VOLG ONS

  Blijf op de hoogte van onze activiteiten.

  Nieuwsbrief

   Arch NV. All rights reserved. Cookie & Privacy Policy / Disclaimer

  Design & development by Perfect Pixel